Satın Alma Prosedürü

Gayrimenkul satın almanın en iyi yolu.

Geleceğinize bizimle bakın!

Türkiyede Tapu işlemleri

Satış / Gerekli Belgeler

Satılması istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı.

Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları ile satıcıların birer, alıcıların iki adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları.

İstem, malikin temsilcisinden geliyor ise temsile ilişkin belge ile temsilcinin fotograflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı.

Alıcılar arasında bizzat işleme katılmayanlar var ise, onları teslim eden ( vekil vb) temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, vesikalık fotoğrafları ve temsilcilerine ilişkin belgeler (vekaletname, vasil ilamı vb.)

İşlemin Mali Yönü

Taşınmazın emlak vergisi üzerinden alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir. Ayrıca, taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kesilir ve Döner Sermaye işletmesince belirlenen föy bedeli tahsil edilir.